Blue Flower

Az egyesület célja:

 

1./ A Települési Szociális Összefogás Egyesületet (továbbiakban: TESZ) a kor hozta létre, a magyar kisközösségi összefogások ellehetetlenült helyzete miatt. Az TESZ célja, hogy kísérletet tegyen a magyar településeken a lakosok között a rendszerváltás óta kialakult elidegenedés feloldására, újra felidézni az ősi vágyat az önként szerveződő közösségekben való részvételre, az együttmunkálkodásra, együttgondolkodásra, elősegíteni a közösségben rejlő pozitív erők újra felfedezését, az összefogás és az egymás segítésének erejét, pozitív hatását, felemelő és az egyént is építő hatását. 

A TESZ célja olyan szociális-, közösségi-, szövetkezeti mozgalom támogatása, amely non-profit módon kívánja elősegíteni olyan közösségek és szövetkezetek létesítését, működését, amelyek a kis településeken a lakósság köréből alakulnának a szociális gazdaság fejlesztésére, az alább felsorolt rész tevékenységekre:

• munkahely teremtés elősegítése

• szociális foglalkoztatás elősegítése

• beiskolázás támogatása elősegítése

• fűtési támogatás elősegítése

• bio- és öko-gazdálkodás tanítása, segítése

• megújuló-, alternatív energia ellátás tanítása, elősegítése

• épület energetikai tanácsadás és olcsóbb épületüzemeltetés elősegítése

• energiatakarékosságra nevelés tanítása, elősegítése

• környezettudatosságra nevelés elősegítése

• helyben értékesíthető termékek („helyi termék”) előállításának segítése

• környezetvédelmi ismeretek terjesztése, tanítása

• természetvédelmi ismeretek tanítása

A TESZ nem politikai alapon szerveződik, ezért nem is tekinti feladatának, hogy homogenizálja a magyar települések világát. Épp ellenkezőleg azon fáradozik, hogy mindenki tartsa tiszteletben a másik meggyőződését, az értékeink a különbözőségeinkben is megjelennek. 

A TESZ Egyesület igyekszik a céljainak megvalósítását érintő minden fontos kérdésben hallatni a hangját, felveszi a kapcsolatot az e területen dolgozó más szervezetekkel, fontosnak tartja, hogy tagjai közé vonzza a szakma kiválóságait, mindazokat, akik az TESZ céljaival, elveivel azonosulni tudnak. Az TESZ alapítói arra törekszenek, hogy a mindenkori kormánynak partnereivé váljanak, hogy a kormányzattal folytatandó tárgyalások során méltó módon képviselhessék a közösségek szociális érdekeit.

 

Az Egyesület székhelye

 

Az Egyesület teljes neve: Települési Szociális Összefogás

Az Egyesület rövidített neve:          TESZ

Az Egyesület székhelye:         1221 Budapest, Magdolna u.6.

 

Az Egyesület tevékenysége

Az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:

1. Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2. Kulturális tevékenység

3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

4. Sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

5. A fenti tevékenységekkel kapcsolatos programok, rendezvények szervezése, segítése

6. A fentiekhez kapcsolódó nyomtatott és egyéb médiaanyagok készítése, eljuttatása a célcsoportokhoz

7. A fentiek megvalósulásához kapcsolódó eszközök, berendezések beszerzése

8. Rászorulók anyagi, erkölcsi, jogi támogatása

9. A fenti tevékenységek körében az állam, önkormányzat, vagy más szervezet által szervezett programok támogatása, azok kibővítése

10. Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, úgy az egyesület köteles létrehozni egy elkülönült ellenőrző szervezetet

15. Az egyesület jogosult induló vagyonának, valamint egyéb vagyonának felhasználására

16 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

17 Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásokból. A szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki az egyesület által - tagjai számára is előírt - feltételeket betartja